Ga naar artikel

Onverzadigde koolwaterstoffen

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Onverzadigde koolwaterstoffen bevatten minder waterstof. De onverzadigde koolwaterstoffen kunnen we verdelen in:

  • Alkenen, die een dubbele C=C binding bevatten. Een alkadiëen is een alkeen met twee dubbele bindingen.
  • Alkynen, die drievoudige bindingen bevatten

Alkenen

Alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin één paar koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding. Alkenen, met één zo'n dubbele binding en geen andere functionele groepen, hebben de algemene verhoudingsformule:

CnH2n

Voorbeelden van alkenen zijn:

Etheen
Buteen
Chlooretheen (vinylchloride)

Chlooretheen (vinylchloride) is de grondstof voor polyvinylchloride, een veelvuldig toegepaste thermoplast die ontstaat na polymerisatie van het chlooretheen.
De dubbele binding wil erg graag een reactie aangaan. Dit kan worden gebruikt om het alkeen te polymeriseren, en ook voor verschillende typen additiereacties, die gesubstitueerde alkanen als reactieproduct hebben.

Er zijn ook koolwaterstoffen met twee dubbele bindingen, alkadiënen. De formule van een alkadiëen is:

CnH2n-2 (n >= 3)

Voorbeelden hiervan zijn:

Propaandieen
1,3-Butadieen

Alkynen

Alkynen zijn onverzadigde koolwaterstoffen, waarin tenminste één paar koolstofatomen verbonden is door een drievoudige binding. Alkynen met één zo'n dubbele binding en geen andere functionele groepen hebben de algemene verhoudingsformule:

CnH2n-2

Enkele alkynen zijn:

Ethyn (Acethyleen)
Propyn
1-Butyn