Ga naar artikel

Hopvariëteiten

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Hier vind je de beschrijvingen van meer dan 240 (!) hopvariëteiten, die verkrijgbaar zijn (of waren). Deze lijst heeft niet de pretentie om volledig te zijn. Elk jaar komen er weer nieuwe variëteiten bij.

Om het zoeken naar een hopvariëteit te vergemakkelijken, zijn ze op verschillende manieren verdeeld.

Per land van herkomst

Per hoptype

  • A, aromahop
  • B, bitterhop
  • AB, als aroma- en als bitterhop te gebruiken
  • HA, high alpha, vaak aromatische hopvariëteiten, met meer dan 10% alfazuren

Variëteiten