Ga naar artikel

Water

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Bier bestaat voor veruit het grootste gedeelte uit water. Als bron voor water gebruiken wij vaak drinkwater. De vereiste kwaliteit van het Nederlandse drinkwater is vastgesteld in de Waterleidingwet en in het Waterleidingbesluit. Deze normen zijn vastgesteld door het ministerie van VROM, in overleg met de waterleidingbedrijven en mede op basis van adviezen van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad. De richtlijn die de Europese Unie heeft opgesteld voor het drinkwater, is ook geïntegreerd in de Nederlandse wetgeving.

De Waterleidingwet geldt ook voor bronwater. Voor leveranciers van zogenoemd 'natuurlijk mineraalwater' gelden andere wettelijke eisen, o.a de Warenwet. In ons land is het kraanwater heel geschikt voor het brouwen van bier. We hoeven dan ook eigenlijk niets te doen aan het water, voordat het gebruikt wordt voor het brouwen. Een paar factoren zijn van belang voor het bierbrouwen:


Hieronder een aantal adressen van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Daar is een actueel overzicht te vinden van de kwaliteit van je drinkwater:

Waterleidingbedrijven

Drinkwater algemeen

  • VEWIN, Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland.
  • Kennis van kraanwater, een initiatief van de Nederlandse drinkwaterbedrijven.