Ga naar artikel

Handleiding

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Voordat je gaat beginnen met het brouwen, heb je naast de brouwinstallatie, de volgende zaken nodig:

 • Het recept, met daarin het maischschema (temperaturen en tijden)
 • alle ingrediënten, ook de gist(starter) (het mout moet al geschroot zijn)
 • een gedesinfecteerd gistvat
 1. Vul de waterketel (de bovenste) met water, zodanig, dat er op het peilglas ruim de hoeveelheid water aangegeven staat, die je nodig hebt als maischwater.
 2. Laat de hoeveelheid benodigde maischwater in de maischketel lopen. Je kan hiervoor dus eenvoudig de peilbuis van de waterketel gebruiken.
 3. Vul het water in de waterketel weer aan, zodanig dat de peilbuis ruim de hoeveelheid benodigde spoelwater aangeeft.
 4. Zet de branders aan van de water- en maischketel.
 5. Verwarm het water in de maischketel, onder af en toe roeren, tot een temperatuur die ongeveer 2 graden hoger ligt, dan je begin temperatuur van je maischschema. Het water zal namelijk wat afkoelen als je de mout stort.
 6. Zet de brander van de maischketel uit.
 7. Voeg het geschrote mout toe aan de maischketel. Zorg dat je continu roert, zodat geen klonten of 'eilandjes' ontstaan.
 8. Verwarm het maisch eventueel tot de juiste maischtemperatuur.
 9. Laat het maisch in de maischketel rusten, gedurende de, in het recept, aangegeven tijd.
 10. Hou de temperatuur van het maisch in de gaten en verwarm zo nodig bij. Bij het verwarmen altijd goed roeren.
 11. Hou ondertussen ook de temperatuur van het spoelwater in de gaten en zorg ervoor dat deze 80 °C wordt.
 12. Wanneer alle maischstappen zijn geweest, laat het maisch 5 minuten staan (vaak bij 78 °C), zodat het filterbed zich begint te zetten.
 13. Bevestig de slang aan de kraan van de maischketel.
 14. Zet de kraan van de maischketel voorzichtig open en laat rustig het wort door de slang in een maatbeker lopen. Je zult zien dat het eerste wort erg troebel is.
 15. Giet het troebele wort weer voorzichtig terug in de maischketel, zodanig dat je het filterbed intact laat.
 16. Herhaal stap 13 en 14, totdat het wort helder is geworden. Met de, voor deze installatie, hier beschreven filter, zal je ongeveer 3 keer 1 liter wort moeten tappen.
 17. Laat nu het heldere wort door de slang, rustig in de kookketel lopen.
 18. Zet ondertussen de verwarming van de kookketel aan.
 19. Wanneer de bovenkant van het filterbed bijna droog komt te staan, laat je het spoelwater, via een slang, voorzichtig in de maischketel lopen. Zorg hierbij voor dat het filterbed intact blijft en zo min mogelijk opdwarreld.
 20. Voeg het spoelwater in stappen, van bijvoorbeeld 5 liter, toe. Zorg ervoor dat de bovenkant van het filterbed net niet droog komt te staan.
 21. Laat uiteindelijk de maischketel helemaal leeg lopen. Let op: soms komt op het laatst wat troebele wort eruit. Draai dan de kraan dicht.
 22. Kook het wort in de kookketel volgens het recept.
 23. Doe de verwarming uit wanneer de kooktijd is verstreken.
 24. Wacht 5 minuten, zodat de hopbloemen naar de bodem zakken en zo een soort filterbed vormen, om de neergeslagen eiwitten (en eventueel kruiden en andere ingrediënten) tegen te houden.
 25. Sluit de tegenstroomkoeler aan.
 26. Laat vanaf de tegenstroomkoeler een slang in het gistvat lopen.
 27. Zet de kraan van de kookketel open en laat eerst wat hete wort in het gistvat lopen.
 28. Zet de koeling van de tegenstroomkoeler aan met een zodanige snelheid, dat het wort goed gekoeld het gistvat in loopt.
 29. Wanneer al het wort gekoeld in het gistvat zit, gist toevoegen en het gistvat afsluiten en koeling uitzetten.
 30. Alles schoonmaken!