Ga naar artikel

Reinstrijken

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Voor het maken van een reincultuur van biergist, moet je uitgaan van één gistcel, die een kolonie vormt. Daarom moeten de gistcellen zodanig op een agarplaat worden aangebracht, dat er losliggende kolonies ontstaan. De werkwijze is als volgt:
  • ReinstrijkenNeem m.b.v. een öse wat entmateriaal (uit bijvoorbeeld de giststarter)
  • Strijk dit af op een agarplaat door drie evenwijdige strepen te trekken
  • Flambeer de entnaald en laat deze afkoelen (evt. controleren door de entoog tegen de agar aan te drukken)
  • Haal de öse uit de agarplaat en draai de plaat een kwartslag
  • Maak nu met de entnaald weer drie streken, door de voorgaande streken. Aangezien de streken vaak niet de zien zijn is het handig om bij de laatste streek, even met de öse in de agar te snijden.
  • Na het flamberen van de entnaald wordt een derde en eventueel een vierde maal uitgestreken.
Het doel van op deze manier uitstrijken, is dat op deze manier de gistcellen van de eerste drie streken, verder worden verspreidt over de plaat. Door het steeds verder uitspreiden van de gistcellen, zal er op de plaat losliggende kolonies ontstaan.
  • Maak voor de zekerheid van elk entmateriaal, drie platen.
  • Bewaar de platen bij kamertemperatuur. Bewaar de platen altijd met de bodem naar boven!
  • Nadat de gistcultuur voldoende gegroeid is, wordt deze verder gebruikt of opgeslagen (bij 4 °C, koelkast).
Op de platen zullen nu duidelijk witte gistkolonies zichtbaar zijn. Ook moet nu duidelijk te zien zijn, dat de kolonies bij de eerste streken veel dichter tegen elkaar aan liggen, dan bij de laatste streken.

Belangrijk

Bewaar de platen altijd met de bodem naar boven! Dit voorkomt dat condensdruppels van het deksel in op de agar vallen en de kolonies met elkaar vermengen. Schrijf ook alle informatie, naam van de gist, datum, enz. met een (watervaste) stift op de bodem van de plaat.