Ga naar artikel

Dichtheid

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier We meten het soortelijk gewicht, of beter gezegd de dichtheid of soortelijke massa, om te kijken hoeveel suikers er (nog) zitten in het wort of bier.
De dichtheid of soortelijke massa van een materiaal is, in de natuur- en scheikunde, een grootheid, die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Traditioneel wordt de dichtheid aangeduid met de Griekse letter ρ (rho).

ρ =  m
V

ρ  = dichtheid (kg/m3)
m  = de massa (kg)
V  = het volume (m3)

In het Internationale Stelsel van Eenheden (Frans: Système International d’Unités (SI)) wordt dichtheid uitgedrukt in kilogram per kubieke meter (kg/m3), maar de oudere eenheid gram per kubieke centimeter (g/cm3) of kilogram per kubieke decimeter (kg/dm3) wordt ook nog gebruikt. De omzetting is:

1000 kg/m3 = 1 g/cm3 = 1 kg/dm3

Aangezien druk en temperatuur van invloed zijn op de dichtheid, worden deze ook vaak vermeld.

Voorbeelden

Hieronder een aantal voorbeelden van de dichtheid van een aantal vloeistoffen (bij 20 °C en een luchtdruk van 1 atmosfeer (of volgens SI: 1013 hPa)).

Naam Dichtheid
[kg/m3]
 
Benzine 700  
Ethanol 790  
Petroleum 800  
Olijfolie 920  
Water 998  (bij 3,984 °C: 1000)
Bier 1020  gemiddeld
Zeewater 1024  
Melk 1030  (kan variëren tussen 1020 en 1040)
Kwik 13596