Ga naar artikel

Vergistingsgraad

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Bier De vergistingsgraad geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid vergiste en de oorspronkelijk hoeveelheid aanwezige suikers. Hoe lager de vergistingsgraad, hoe zoeter het bier zal smaken. Over het algemeen ligt de vergistingsgraad voor donkere bieren wat lager dan voor lichtere bieren. Men verwacht bij een donker bier wat meer zoetigheid (minder bitterheid) dan bij lichtere bieren. Als leidraad kan je het volgende hanteren:

Vergistingsgraad
Donker bier Licht bier
65 - 75 % 75 - 85%

Berekening

Hierbij wordt de hoeveelheid vergiste suikers gedeeld door de hoeveelheid suikers, aanwezig voor de gisting (en vervolgens met 100 vermenigvuldigd om op een percentage uit te komen).

v =  ( ebegin - eeind ) * 100
ebegin

v vergistingsgraad in %
ebegin extractgehalte aan het begin, voor de start van de vergisting
eeind extractgehalte aan het einde van de vergisting

Voorbeeld

We hebben een tripel gebrouwen, waarbij het extractgehalte aan het begin (nog voor de gist erbij ging) 18 °Plato was. Bij het bottelen was het 5 °Plato. Dan wordt de vergistingsgraad:

v =  ( ebegin - eeind ) * 100  =  ( 18 - 5 ) * 100  =   72 % 
ebegin 18