Ga naar artikel

Brouwzaalrendement

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Het brouwzaalrendement is een maat voor de efficiëntie van het maischproces, het filtreren en spoelen. Het geeft eigenlijk aan hoeveel van de mout is omgezet naar suikers. Als het maischproces niet goed is verlopen, dan krijg je minder suikers en zal het brouwzaalrendement lager zijn. In de industrie is het een belangrijke maat, want hoe hoger het brouwzaalrendement, hoe minder mout er nodig is en dus minder kosten aan grondstoffen. In grote brouwerijen ligt het brouwzaalrendement meestal tussen de 75 en 80 %, bij amateurbrouwers ligt het rond 65%. Het halen van een zo'n hoog mogelijk rendement moet voor een amateurbrouwer geen doel worden. Wel geeft het goed aan hoe het maischproces is verlopen.

Berekening

Je kan het rendement berekenen met de volgende formule:

b =  l * e
g

Hierbij geldt:

b brouwzaalrendement
l aantal liters wort na het koelen
e extractgehalte in °Plato
g hoeveelheid gestortte mout en granen in kg

Het extractgehalte °Plato is het aantal gram opgeloste suikers per 100 mI wort. Als je suiker of moutextract toevoegt aan je brouwsel moet je dat eerst aftrekken van het extractgehalte (dus uitrekenen hoeveel je per 100 ml aan de wort hebt toegevoegd), anders krijg je een hoger rendement dan je eigenlijk hebt. Suikers en moutextract zijn immers al omgezet en veranderen de efficiëntie van het maischen niet.

Voorbeeld

We hebben na het koken en koelen, 20 liter wort met een extractgehalte van 18 °Plato. Er is 5000 gram mout en 500 gram suiker gebruikt. Het extractgehalte afkomstig van de mout is:

18 °Plato - 2,5 °Plato ( 500 gram per 20 liter = 2,5 gram per 100 ml ) = 15,5 °Plato

Het brouwzaalrendement is dan:

b =  l * e  =  20 * 15,5  = 62 %
g 5