Ga naar artikel

NAD en NADP

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD+) is een biochemische elektronendrager. Het komt voor in 2 soorten: NAD+ en NADP+ dat een extra veresterde fosfaatgroep op de 2'-OH-groep van Adenosine draagt.
NAD+

Het verschil tussen beide moleculen ligt bij de functie ervan. NAD+ fungeert als electronopslag bij dissimilatie, en NADP+ bij assimilatie. Deze moleculen zijn belangrijk bij oxidatie en reductie in biochemische processen.

Oxidatie

In onderstaande reactie wordt R1 geoxideerd naar R2, onder het afstaan van een electron.
Oxidatie

NAD+ neemt dit electron op, waardoor deze reduceert tot NADH. NADH is de gereduceerde vorm van NAD+. NADPH kan verder gereduceerd worden tot NADP+.

Redox reacties
De met een proton en elektron opgeladen molecules zijn dan NADH en NADPH die optreden als elektronendonor. Deze elektronendonoren dienen als een soort van mobiele energieopslag.

Reductie

Die energie komt weer vrij wanneer NADH of NADPH zich, onder afgifte van een electron, weer omgezet wordt naar NAD+ of NADP+. In onderstaand voorbeeld wordt dit gebruikt voor de reductie van R3 naar R4.
Reductie