Ga naar artikel

Privacy

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

De redactie van brouw-bier.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die je ons verschaft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de vragen of opmerkingen, zo snel en gemakkelijk mogelijk te behandelen en om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. We zullen alles in het werk stellen, om je persoonlijke informatie te beschermen.

Contact

De redactie van brouw-bier.nl kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het huidige privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je, je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen. Als je vind dat brouw-bier.nl niet in overeenstemming is met dit privacybeleid, neem dan contact op met ons. Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kan je contact met ons opnemen per e-mail of via de Contact pagina.