Ga naar artikel

De wet

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier In de wet zijn diverse zaken geregeld met betrekking tot bier gebruik, belasting, enz. Op de volgende sites is daar meer over te vinden:
 • Overheid, Wet- en regelgeving
  • Wet op de accijns
   Artikel 2d
   ...
   ...
   2. Indien de hoeveelheid accijnsgoederen een bij ministeriële regeling vastgestelde hoeveelheid overschrijdt, worden de goederen geacht anders dan voor eigen behoeften voor handen te worden gehouden, tenzij het tegendeel wordt aangetoond.
   ...
   ...
   Ook interessant is hier Artikel 5, derde lid:

   3. Onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen wordt ontheffing verleend van de in het eerste lid bedoelde verboden voor:
   ...
   ...
   c. het thuis vervaardigen van bier en wijn door particulieren, voor zover die goederen worden aangewend voor eigen verbruik;
   ...
   ...
  • Uitvoeringsbesluit accijns
   Vooral interessant is hier Artikel 7, derde lid:
   ...
   ...
   3. De ontheffing als bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, van de wet vindt uitsluitend toepassing indien de thuis vervaardigde accijnsgoederen worden verbruikt door de vervaardiger, zijn huisgenoten of zijn gasten.
   ...
   ...
Aanvullende regelingen: Veel van deze documenten zijn in PDF formaat en kunnen bekeken worden m.b.v. de Adobe Acrobat Reader.

Acrobat Reader