Ga naar artikel

Acetyl-CoA

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier
Acetyl-CoA
Acetyl-CoA

Acetyl-CoA (CH3COS-CoA) is een co-enzym dat een belangrijke rol speelt in de citroenzuurcyclus . In dit proces, waarin energie vrijkomt, moet het afgewerkte product oxaalazijnzuur nog omgewerkt worden tot citroenzuur, het beginmolecuul van de cyclus. Zodra dit molecuul geproduceerd is kan de cyclus weer opnieuw beginnen. Voor het beschrijven van deze cyclus, kunnen we de reactie van acetyl-CoA met oxaalazijnzuur in een aantal stappen splitsen:
  • één waterstof-ion wordt onttrokken aan de CH3-groep, waardoor een negatief deeltje ontstaat. Deze lading wordt gedeeltelijk overgedragen naar het zuurstof- en zwavelatoom.
  • het negatieve deeltje reageert met het koolstof-atoom van de keton-groep waardoor het koolstofskelet van citroenzuur ontstaat in een aldolreactie
  • de thiol-ester wordt gehydrolyseerd, waardoor citroenzuur en HS-CoA vrijkomen
Acetyl-CoA