Ga naar artikel

Groep C

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier

Hier is een overzicht van licht gekleurde bieren met meer dan 6% vol. alc.

Voor de overige biertypen, kijk op:

Groep A
Groep B
Groep C
Groep D

Bron: Biertypengids, D. Walsh. ISBN 90-215-3612-9