Ga naar artikel

Hopvormen

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Hop is in diverse vormen verkrijgbaar. De belangrijkste vormen worden hier genoemd.

Hopbellen

HopbloemenDit zijn de gedroogde vruchtkegels van de hop. Na de oogst worden deze groene bellen gedroogd, waarbij het watergehalte van 75-80 %, wordt teruggebracht tot ongeveer 10-12 %. Vroeger gebeurde dat met warme lucht waar zwaveldamp door gemengd werd, om de hop langer houdbaar te maken. Vanwege de negatieve bijwerkingen van zwavel, wordt dit tegenwoordig achterwege gelaten. Door een veel betere procesbeheersing is het zwavelen nu ook niet meer nodig. De hop wordt na het drogen lichtjes aangedrukt en in grote luchtdichte balen verpakt. De kenmerken van rijpe hop van een goede kwaliteit zijn de volgende:
  • De geur moet sterk aromatisch zijn.
  • De hop moet geeloranje poeder hebben in de bellen. Is het poeder lichtjes verkleurd tot bruin, dan is het hopmeel geoxideerd en is de hop van een minderwaardige kwaliteit.
  • De kleur van een rijpe hopbel is zachtgroen. Een bruine verkleuring wijst op een te late oogst, slechte droging of opslag. Hardgroene hopbellen zijn te vroeg geoogst en zullen nog weinig aroma bezitten.
  • Een rijpe hopbel moet aan de top nog gesloten zijn. Ze moet veerkrachtig, harsig aanvoelen.
  • Verder moet de hop vrij zijn van stengels en blad.
De hop moet luchtdicht verpakt, goed droog en koel bewaard worden. De ideale bewaartemperatuur voor de hop is 4 °C (in de koelkast).

Hoppluggen

HopplugHoppluggen zijn gemaakt van hele hop, sterk op elkaar geperst tot een zeer compacte blok, vaak rond, maar ook in rechthoekige vormen. Wanneer een hopplug in contact komt met vloeistof, dan zwelt de hopplug op en valt uiteen in losse hopbloemen. Hoppluggen zijn beter dan losse hopbloemen om diverse redenen. Één van de problemen met losse hopbloemen is, dat ze een groot oppervlakte hebben, waardoor ze, door contact met zuurstof, sneller bederven. Hoppluggen zijn, doordat de bloemen sterk op elkaar geperst zijn, beter beschermd tegen zuurstof. Hoppluggen nemen ook veel minder ruimte in beslag. Hoppluggen blijven tenminste een jaar goed in de vriezer! Hoppluggen zijn nog lastig verkrijgbaar, omdat er weinig hopverwerkende bedrijven op de wereld zijn, die de daarvoor benodigde apparatuur hebben.

Hoppellets

HoppelletsEen ander vorm waarin hop verkrijgbaar is, zijn de hoppellets. Dit zijn fijngemalen hopbellen, die samengeperst zijn tot kleine brokjes. Omdat bij de fabricage van hoppellets de spil van de hopbel wordt verwijdert, heb je minder hoppellets nodig, dan hopbellen. Gebruik 80 gram pellets, i.p.v. 100 gram hopbellen. Bij aankoop van pellets staat achter 'Hoppellets' een getal. Dit getal geeft aan hoeveel kilo pellets men heeft gemaakt uit 100 kilo hop. Ook hoppellets moeten het liefst luchtdicht en koel bewaard te worden.

Hopolie

Is een extract van het aroma van hop. Evenals alle plantaardige aromastoffen worden ook deze van de hop door stoomdestillatie gewonnen. Hopolie geeft geen bitterheid aan het bier, het zijn alleen maar de aromastoffen. Omdat hopolie vluchtig is, wordt ze onmiddellijk vóór het bottelen toegevoegd.

Hopextracten

Dit zijn zeer geconcentreerde vloeistoffen, die alle stoffen bevatten van de hop, behalve het aroma. De fabricage hiervan geschiedt door een behandeling van de hop met speciale, aangepaste oplosmiddelen, die later weer verwijderd worden. Het eindproduct is een waterige oplossing met een nauwkeurig bekend gehalte aan alfabitterzuren. Tegenwoordig worden deze oplossingen onder vacuüm verder ingedampt, in blikken verpakt en koel opgeslagen. De houdbaarheid is lang en de eisen aan de opslagruimte zijn minimaal.

Geïsomeriseerde hopextracten

Er zijn ook extracten, die geïsomeriseerde alfabitterzuren bevatten. Deze extracten kan men nog na de gisting toevoegen en hoeven dus niet meegekookt te worden.