Ga naar artikel

Pyrodruivenzuur

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier PyrodruivenzuurPyrodruivenzuur is een organisch zuur dat een belangrijke functie vervult tijdens de stofwisseling. Bij de glycolyse wordt glucose omgezet in pyrodruivenzuur (2-oxopropaanzuur, C3H4O3).
Bij de omzetting van 1 molecuul glucose tot 2 moleculen pyrodruivenzuur worden twee moleculen adenosinetrifosfaat (ATP) gevormd. Reactievergelijking:

C6H12O6 + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+ → 2 C3H4O3 + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O

NAD+ fungeert hier als elektronenacceptor. Elk molecuul NAD neemt 2 elektronen op.
Dit proces vindt plaats in het cytoplasma.

Onderstaande afbeelding geeft de toe- en afname weer van de concentratie pyrodruivenzuur tijdens het gistingsproces van bier.
Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur Pyrodruivenzuur