Ga naar artikel

Lageren

Bron: brouw-bier.nl - Alles wat de amateur bierbrouwer of bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier bierliefhebber moet weten over het brouwen van bier Bier Als de hoofdgisting afgelopen is, wordt het jonge bier overgeheveld naar een glazen fles of vat met een waterslot. Moest het vat voor de hoofdgisting ruim zijn, de 'lagertank' moet zo vol mogelijk zijn. Dit om oxidatie van het jong bier te voorkomen. Ook bij het overhevelen moet zo veel mogelijk vermeden worden, dat lucht (dus ook zuurstof) bij het bier komt.

Tijdens het klaren, zakken de dode gistcellen naar de bodem, waarbij allerlei andere vaste stoffen worden meegenomen, en het bier helder(der) zal worden (klaren). Dit proces duurt 1 tot 3 weken, afhankelijk bij welke temperatuur het gebeurt. Als de nagisting voorbij is (wanneer er niet of nauwelijks koolzuur gevormd wordt), kan er gebotteld worden.